TH
โชห่วยไทย
สนับสนุนให้คุณมีรายได้

เรายินดีให้คำปรึกษาและเปิดการสอนสำหรับเปิดบริการร้านโชห่วย

เกี่ยวกับเรา

“เชิญร่วมสร้างชุมชนโชห่วยที่เข้มแข็งไปด้วยกัน”

คำว่า “โชห่วย” สันนิษฐานว่ามาจากภาษาจีนกลางว่า "ชู ฮั่ว" ( ชู - หมายถึง ใหญ่ๆ หรือ หยาบ, ฮั่ว - หมายถึง สินค้า แปลรวมๆ หมายความว่า มีของขายเยอะแยะมากมาย)
และยังออกเสียงใกล้เคียงกับคำว่า จับห่วย หรือ แป๊ะห่วย ที่ใช้เรียกร้านขายของชำ ในสำเนียงแต้จิ๋วอีกด้วย แปลรวมๆ แบบไทยๆ สืบต่อกันได้ว่าหมายถึงร้านค้าที่ ขายสินค้าหลากหลายประเภท ที่อยู่ในชุมชน บริการอย่างมีน้ำใจ มีความอบอุ่น คุ้นเคย เป็นที่รู้จักกันดีในชุมชนจนเป็นเหมือนเครือญาติร้านโชห่วย อยู่คู่สังคมไทย มานาน ตั้งแต่สมัยสุโขทัย เปรียบเสมือนวัฒนธรรม เป็นสายใยของชุมชน ซึ่งความ งดงามนี้ก็ยังคงมีอยู่ให้เห็น จนถึงยุคสมัยนี้ที่เกิดชุมชนออนไลน์ขึ้นอย่าง กว้างขวางในทุกๆ ส่วนของโลก
โชห่วยไทย.com จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อสานต่อสายใยแห่งชุมชนโชห่วย บนโลกออนไลน์ เพื่อให้วัฒนธรรมโชห่วยไทย สามารถส่งต่อน้ำใจ และความอบอุ่น คุ้นเคย สู่ชุมชนออนไลน์ เพื่อให้วัฒนธรรมโชห่วยไทยยังอยู่คู่เมืองไทยได้แม้ยุค สมัยใดก็ตาม