TH
โชห่วยไทย
สนับสนุนให้คุณมีรายได้

เรายินดีให้คำปรึกษาและเปิดการสอนสำหรับเปิดบริการร้านโชห่วย

โซเชียลมีเดียยอดนิยมในไทย มีจำนวนผู้ใช้โซเชียลมีเดียในไทยมีเท่าไรกัน?

จำนวนผู้ใช้โซเชียลมีเดียในไทยมีเท่าไรกัน?
คนไทยใช้โซเชียลมีเดียมากถึง 2.48 ชั่วโมง/วัน สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก 2.25 ชั่วโมง/วัน จากรายงานของ We Are Social 2021
การใช้งานโซเชียลมีเดียของคนไทยยังเพื่อทำงานมากถึง 47.0% บนค่าเฉลี่ยโลก 40.4%
และยังใช้โซเชียลมีเดียหาข้อมูลแบรนด์ที่สนใจ 55.5%จากค่าเฉลี่ยโลก 44.8%
จำนวนผู้ใช้โซเชียลมีเดีย

ขอขอบคุณเนื้อหาและภาพข่าวจาก