TH
โชห่วยไทย
สนับสนุนให้คุณมีรายได้

เรายินดีให้คำปรึกษาและเปิดการสอนสำหรับเปิดบริการร้านโชห่วย

ลงทะเบียน "เราชนะ" ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน วันแรกเริ่มแล้ว อย่าลืมเช็กจุดให้บริการ

ธนาคารกรุงไทย อำนวยความสะดวกให้ผู้มีความประสงค์ลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" แต่ไม่มีสมาร์ทโฟน โดยเปิดจุดบริการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 15-25 ..นี้

โครงการ "เราชนะ" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือน ..-.. 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท

ขณะที่ ..กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยว่า ธนาคารกรุงไทย จะเปิดรับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต, ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ได้ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ตั้งแต่วันที่ 15–25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยประชาชนในกลุ่มดังกล่าวที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ไปติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่สาขาหรือจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวไม่มีบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด ขอให้ติดต่อขอทำใหม่ได้ที่สำนักงานเทศบาล สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง หรือสำนักงาน หรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในระยะเวลาดังกล่าว

ทางด้าน ธนาคารกรุงไทย อำนวยความสะดวกให้ผู้มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" แต่ไม่มีสมาร์ทโฟน เปิดจุดบริการพิเศษระหว่างวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อจุดบริการและวันที่เปิดให้บริการแต่ละจุดบริการได้ (คลิกที่นี่)

อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่ต้องการรับสิทธิ์ โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ที่ยังไม่หมดอายุและมาด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจได้.

 

ขอขอบคุณเนื้อหาและภาพข่าวจาก

www.thairath.co.th