TH
โชห่วยไทย
สนับสนุนให้คุณมีรายได้

เรายินดีให้คำปรึกษาและเปิดการสอนสำหรับเปิดบริการร้านโชห่วย

มีสิทธิ “เรารักกัน” ไม่มีสมาร์ทโฟนมาทางนี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยภายหลังการหารือกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือแรงงานผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อให้สามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 4,000 บาท ในโครงการ ม.33 เรารักกัน ได้ให้รวดเร็ว เนื่องจากกลุ่มแรงงานมีความกังวลว่าหากหมดเขตการลงทะเบียนแล้วจะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว ซึ่งจากการหารือครั้งนี้สิทธิในโครงการ ม.33 เรารักกัน เป็นสิทธิเฉพาะตัว เมื่อลงทะเบียนแล้ว สามารถยืนยันสิทธิได้จนถึงวันที่ 12 เม.ย.2564 แต่ต้องใช้เงินให้หมดภายใน 31 พ.ค.2564

“จากการสอบถามข้อมูลฝ่ายบุคคลของเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี พบว่ามีพนักงานซีพีกว่า 1,000 คน ไม่มีสมาร์ทโฟน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีอายุ 50 ปีขึ้น และอยู่ในกลุ่มเกษตรกร ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ประสานกับธนาคารกรุงไทย และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด เพื่อไปตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนในโรงงาน ไม่ใช่เฉพาะโรงงานของซีพีเท่านั้น แต่เป็นโรงงานทั่วประเทศด้วย ที่ต้องการให้กระทรวงแรงงานเข้าไปช่วยเหลือเรื่องการลงทะเบียนโครงการ ม.33 เรารักกัน แต่หากโรงงานนั้น มีจำนวนแรงงานที่ไม่มีสมาร์ทโฟนน้อยราย ก็สามารถให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดได้ ถือเป็นการทำงานเชิงรุก เพื่อให้รู้จำนวนผู้มาใช้สิทธิตามโครงการโดยเร็วที่สุด โดยคาดว่าแรงงานที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะมีจำนวน 200,000-300,000 คน”.

ขอขอบคุณเนื้อหาและภาพข่าวจาก

www.thairath.co.th