TH
โชห่วยไทย
สนับสนุนให้คุณมีรายได้

เรายินดีให้คำปรึกษาและเปิดการสอนสำหรับเปิดบริการร้านโชห่วย

ข่าวดีสำหรับเจ้าของร้านโชห่วย

ข่าวดีสำหรับเจ้าของร้านโชห่วย ในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้

แม็คโคร ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เตรียมมอบชุดสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้ร้านค้าโชห่วยที่อยู่ในเครือข่ายของสำนักงานกองทนหมูบ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพิ่มอีก 1,500 ชุด ภายใต้โครงการ “ซื้อง่าย ถูกใจ ใกล้ชุมชน” 

.

สำหรับร้านค้าที่สนใจสามารถสมัคร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โทร. 02-547-5986 (เวลาราชการ)

โทร. 084-250-0329 (นอกเวลาราชการ)

.