TH
โชห่วยไทย
สนับสนุนให้คุณมีรายได้

เรายินดีให้คำปรึกษาและเปิดการสอนสำหรับเปิดบริการร้านโชห่วย

จีนปลดล็อกส่งออกลำไยจากไทย 56 รายแล้ว

เกษตรฯกำชับผู้ส่งออกเคร่งครัดกฏเหล็กจีน คุมเข้มคุณภาพลำไยเพื่อรักษาตลาด หลังได้ผ่อนผันส่งออกลำไย 56 ราย

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์  รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนได้พิจารณาและอนุญาตให้ผู้ประกอบการส่งออกลำไยไปจีนที่ตรวจพบศัตรูพืชกักกันน้อยครั้งที่สุดสามารถส่งออกลำไยได้ตั้งแต่วันนี้เป็นไปต้นไปซึ่งมีประมาณ 56 ราย  ขณะที่ผู้ส่งออกที่ตรวจพบศัตรูพืชมากครั้ง ขอให้ปรับปรุงตามขั้นตอนที่กรมวิชาการเกษตรได้หารือกับทางการจีน

ทั้งนี้ได้รับทราบผลการรายงานจากสำนักงานที่ปรึกษาด้านการเกษตรประจำกรุงปักกิ่ง ที่ส่งมายังกรมวิชาเกษตร  ซี่งหวังว่าหลังจากนี้ผู้ประกอบการของไทยจะพัฒนาระบบการส่งออกให้เป็นไปตามที่จีนต้องการในฐานะประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของไทย  โดยมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการตามมาตรการที่เสนอไปยังจีนอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (กวก.)กล่าวว่า   ตามที่กรมวิชาการเกษตรได้ส่งมาตรการป้องกันและนำส่งรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขของโรงคัดบรรจุลำไยส่งออกไปจีน รวมถึงระบบควบคุมการส่งออกของไทย ให้ผู้เชี่ยวชาญของฝ่ายจีนได้ประเมิน ซึ่งพบว่าผู้ประการที่มีการตรวจพบแมลงศัตรูพืชกักกันน้อยที่สุด 50 แห่งจาก 66 แห่งที่ตรวจพบเมื่อ พ.ย. 63 ถึง ก.ค. 64 ให้สามารถส่งออกได้ตามปกติ

สำหรับโรงคัดบรรจุ 9 แห่งที่ทางการจีนขอให้กรมวิชาเกษตรระงับการส่งออกชั่วคราวเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้น ล่าสุดสามารถปรับปรุงและผ่านการพิจารณาของจีนได้ 6 ราย  จึงสามารถกลับมาส่งออกได้อีกครั้ง ทำให้มียอดรวมโรงคัดบรรจุที่สามามารถส่งไปจีนได้ขณะนี้ 56 ราย อย่างไรก็ตามขอย้ำว่าผู้ประกอบการไทยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางการจีนกำหนดในฐานประเทศผู้นำเข้า เพื่อรักษาตลาดลำไยของไทยในจีนไว้ต่อไป

นายพิเชษฐ กล่าวว่า  ผลการหารือที่ทางการจีนตอบกลับมาเห็นชอบกับมาตรการป้องกันควบคุมศัตรูพืชในลำไยส่งออกไปจีนตามที่ไทยเสนอ แต่ยังคงต้องได้รับการทดสอบประสิทธิภาพของมาตรการในขั้นตอนการนำเข้า โดยคาดหวังให้ฝ่ายไทยจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกักกันการส่งออกผลไม้ไปจีน เพื่อรับประกันว่าจะไม่มีการปนเปื้อนศัตรูพืชกักกันที่ฝ่ายจีนกังวล

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.posttoday.com/