TH
โชห่วยไทย
สนับสนุนให้คุณมีรายได้

เรายินดีให้คำปรึกษาและเปิดการสอนสำหรับเปิดบริการร้านโชห่วย

DITP แนะผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์ออนไลน์เจาะตลาดจีน

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ที่ประจำอยู่ในจีน ติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมแพลตฟอร์มออนไลน์ และแอปพลิเคชันที่ให้บริการบนโทรศัพท์มือถือว่ามีการเติบโตมากน้อยแค่ไหน และผู้ประกอบการไทยจะผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้ช่องทางไหนบ้าง เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มยอดการส่งออกให้กับสินค้าไทย เนื่องจากปัจจุบันแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ในจีนมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด มีเว็บค้าออนไลน์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และยังมีแอปพลิเคชันต่างๆ  ทำให้ช่องทางออนไลน์ในตลาดจีนมีความสำคัญเพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยจะใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จัก และต้องคอยติดตามว่าแพลตฟอร์มใด แอปพลิเคชันใด ที่กำลังได้รับความนิยม หรือ มีศักยภาพด้านใดที่จะช่วยทำการตลาดให้กับสินค้าไทยได้ และเลือกใช้ให้เหมาะสม ก็จะทำให้สินค้าไทยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ด้านนางสาวศุภรา เสกาจารย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า ในปี  2563  คาดว่า จะมีชาวจีนใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ 900 ล้านคน ซึ่งทำให้เกิดโอกาสทางการตลาดเป็นจำนวนมาก หากใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะการใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าไทย โดยแอปพลิเคชัน ที่ชาวจีนนิยมใช้มากสุด ยังคงเป็น วีแชท (Wechat)  คิวคิว (QQ)  เว่ยป๋อ (Weibo) และมีแอปพลิเคชันใหม่ๆ ที่กำลังเติบโต เช่น หวานป่ะ และจีมู้   ซึ่งถือเป็นช่องทางใหม่ที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าไทย นอกเหนือจากช่องทางเดิมที่ได้ทำมาแล้วผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือทางสื่อโซเชียลมีเดีย 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยควรพิจารณาใช้ช่องทางการทำตลาดใหม่ๆ ผ่านทางออนไลน์ เพื่อแนะนำสินค้าไทยและกระตุ้นยอดขาย เพราะหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคในจีนเปลี่ยนไป และหันมาให้ความสำคัญกับช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยกิจกรรมกระตุ้นยอดขายที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น เช่น การไลฟ์สด เพื่อแนะนำและขายสินค้า การจัดกิจกรรมชิงรางวัลเพื่อกระตุ้นยอดขาย หรือการแจกบัตรกำนัลส่วนลดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้บริโภคนำไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการไทยควรจะติดตามโครงการและมาตรการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาลจีน ที่ออกมาในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการช่วยเหลือผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างการแจกบัตรกำนัลส่วนลดให้ประชาชนไปซื้อสินค้าและบริการ และยังมีภาคเอกชนในจีนที่ให้ส่วนลดในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งผู้ประกอบการไทยจะต้องติดตามและใช้ประโยชน์จากโครงการที่ออกมา เพื่อสร้างโอกาสในการขายให้กับสินค้าไทย หรือศึกษาและนำกลยุทธ์ดังกล่าวมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าไทยในอนาคต

ขอบคุณภาพและเนื้อหาข่าวจาก

https://www.tnnthailand.com