TH
โชห่วยไทย
สนับสนุนให้คุณมีรายได้

เรายินดีให้คำปรึกษาและเปิดการสอนสำหรับเปิดบริการร้านโชห่วย

ไอเดียขายอาหารสัตว์ในร้านโชห่วย

ร้านโชห่วยจดทะเบียนอาหารสัตว์ง่าย ๆ ได้เลยใน 10 วัน

 

1.เตรียมพร้อมเอกสารที่ใช้จดทะเบียน

 บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- แผนที่ตั้งร้าน

- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาการเช่าร้าน (ถ้ามี)

 

นิติบุคคล

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ดําเนินกิจการ

- สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน

 

"กรณีมอบอํานาจ”

- หนังสือมอบอํานาจ (ติดอาการแสตมป์)

- สําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจ

 

 ต่อใบอนุญาต

- ใบอนุญาตฉบับเดิม

- แผนที่ตั้งร้าน

 

2. ยื่นจดทะเบียนหรือต่ออายุใบอนุญาตง่ายๆ

ทางออนไลน์ที่ http://eservice.afvc.dld.go.th 

หรือทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

ระยะเวลาตรวจพิจารณาเอกสารและออกใบอนุญาตไม่เกิน 10 วัน

 

3. เตรียมค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนให้พร้อม

ขออนุญาตขายปลีก 100 บาท

ขออนุญาตขายปลีกและส่ง 300 บาท

 

รับปรึกษา ทุกปัญหา โชห่วย

อยากปรับปรุงร้านค้า หรือ พัฒนาจุดขาย

 

ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร 02-067-8999 กด 2

Line: @makro-mra หรือคลิก https://bit.ly/3qLNztG

Facebook: https://www.facebook.com/MakroRetaile...

Website: https://www.siammakro.co.th/mra.php