TH
โชห่วยไทย
สนับสนุนให้คุณมีรายได้

เรายินดีให้คำปรึกษาและเปิดการสอนสำหรับเปิดบริการร้านโชห่วย

ร้านโชห่วย...บัญชี ทำแล้วดียังไง?

ร้านโชห่วย...บัญชี ทำแล้วดียังไง?

วันนี้แม็คโครมิตรแท้โชห่วย มีประโยชน์ 6 ข้อที่ได้จากการทำบัญชีมาฝากครับ


1⃣ ช่วยให้เรารู้ข้อมูล รายรับ-รายจ่ายของร้าน ทั้งแบบรายวัน รายเดือน และรายปี 

2⃣ รู้ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแรงลูกน้อง เพื่อนำมาคำนวณผลกำไร-ขาดทุนได้ง่ายขึ้น

3⃣ รู้ค่าใช้ที่จ่ายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เช่น สินค้าเสียหาย ค่าซ่อมอุปกรณ์

4⃣ รู้รายชื่อสินค้าขายดี / ขายช้า เพื่อวางแผนการลงทุนสต็อกสินค้าอย่างรัดกุมมากขึ้น

5⃣ รู้ผลกำไร-ขาดทุน อย่างชัดเจน

6⃣ เมื่อมีตัวเลขบัญชีรายรับ-รายจ่าย จะทำให้เป็นประโยชน์ในการยื่นภาษีมากขึ้น


หากร้านไหนไม่ถนัดนั่งทำบัญชีเอง แม็คโครมิตรแท้โชห่วยก็มีตัวช่วยหน้าร้าน จัดทำบัญชีได้อย่างแม่นยำอย่างเครื่อง POS ลดปัญหาคำนวณผิดพลาดได้ด้วยนะครับ