TH
โชห่วยไทย
สนับสนุนให้คุณมีรายได้

เรายินดีให้คำปรึกษาและเปิดการสอนสำหรับเปิดบริการร้านโชห่วย

พิม มินิมาร์ท จ.เชียงราย
ฝากร้าน

579 ม.14 บ้านเหล่าพัฒนา ต.บ้านดู่ จ.เชียงราย

รายละเอียดร้าน

กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น “SHOHUAY TRANSFORMATION 4.0”

แผนที่ร้าน

การบริการของร้านค้า

รูปภาพร้าน